Srpen 2016

Yamaha Electone D-85

5. srpna 2016 v 20:11 | Zdeněk Hošek |  Nástroje zahraniční výroby

Varhany Yamaha Electone D-85

Nabízím vám dnes pár postřehů a prohlídku již klasického klávesového nástroje Yamaha Electone D-85 vyráběného kolem roku 1980 a to firmou Yamaha. Kromě tohoto modelu byl vyráběný i typD-65 a to bez syntetizeru, jak je patrné z přiloženého prospektu. Bohužel sám tento nástroj nevlastním a tak jsem byl potěšen nabídkou od mého dobrého známého k jeho prohlídce. Na důkladné seznámení s nástrojem nebylo mnoho času, přesto jsem ale prozkoumal i vnitřní zapojení a provedení nástroje a samozřejmě trochu vyzkoušel i zvukové vlastnosti. Detailní prozkoumání bylo možné s ohledem na právě probíhající údržbu nástroje a jeho čištění. Máte tak jedinečnou možnost nahlédnout do provedení nástroje, který byl v té době vlajkovou lodí firmy a jehož cena nebyla rozhodně lidová. Nástroj můžeme nejspíše zařadit do kategorie nástrojů označovaných jako "Theater organ" a to s ohledem na barvu zvuku.Manuály, ovládání, elektronika a vše další je zabudováno do masivní dřevěné skříně s posuvnými dvířky zakrývajícími manuály a ovládací prvky. Hmotnost (cca 120 kg) je úctyhodná a převoz není rozhodně jednoduchý. Nástroj disponuje třemi manuály a nožním pedálem. Nejvyšší manuál s menšími klávesami je jednohlasý syntetizér se třemi oktávami a možností vibráta pohybem kláves do stran. Poskytuje základní výbavu klasického syntetizeru s možností výběru základních barev různých nástrojů a možností ovládání některých efektů, které jsou popsány v manuálu nástroje. Horní a dolní manuál je čtyřoktávový s klasickou velikostí kláves. Horní manuál je 6-ti stopý s možností plynulého nastavení stopových výšek - flétnových filtrů (2´,2 2/3´,4´,5 1/3´,8´,16´) a pevně nastavenými barvami různých nástrojů (např. string, kinura, brass, clarinet, oboe apod.) rovněž s možností plynulého nastavení a kombinování. Dolní manuál disponuje 4-mi stopovými výškami - flétny (2´,2 2/3´,4´,8´) též s pevnými nástroji volně nastavitelnými. Pedál je dvoustopý (8´ a 16´) s několika barvami včetně nastavení např. bass, tuba apod. Dále je zde rytmická sekce, která disponuje dostatečným množstvím rytmů včetně basových doprovodů a dalších. Zde se nebudu se pouštět do podrobností, neboť by se jednalo o dlouhý popis a vše je popsáno v manuálu ovládání nástroje. Velké množství ovládacích prvků je umístěno přehledně na hracím stole a svojí barevností přispívá na atraktivitě provedení.Pohledem do servisního manuálu, který se po složitém hledání na webu nakonec podařilo nalézt jsem zjistil, že zapojení není vůbec jednoduché a oprava může být velmi problematická a to s ohledem na použití speciálních zákaznických obvodů, které se dnes již zřejmě ani nevyrábějí. Přes tyto obavy se ale během čtyřiceti let závada nevyskytla a tak kromě občasného vyčištění spínacích kontaktů je nástroj stále funkční. Při detailním studiu zapojení zjistíme, že se jedná o jakýsi hybrid analogových a digitálních obvodů využívající speciální zákaznické obvody zejména na místě tónových generátorů, filtrů, generátorů rytmů a dalších. Dále jsou použity běžné operační zesilovače, integrované a tranzistorové spínače a další obvody v té době vyráběné a dnes i sehnatelné. Pohledem na desky zjistíme, že jsou navrženy velice účelově a využití plochy je optimální. Zájemci si mohou servisní manuál vyhledat a prostudovat zajímavé řešení jednotlivých obvodů nástroje. Jejich popis by byl na mnoho listů, neboť zapojení má mnohá specifika, ale zajímavá asi jen pro specialisty. Srdcem nástroje jsou obvody YM80200 (wave generátor), YM70500 (voice-presets generator) a pro rytmickou sekci obvody YM6300,YM63100,YM63200 (control, rythm a break generator). Dále je zde mnoho dalších speciálních obvodů vyvinutých pro určité oblasti tvorby zvuku, jejichž funkce je natolik složitá, že nemá cenu zabíhat do podrobností (specialisté jistě ocení v servisním manuálu). Podívejme se ale třeba jen na technické řešení efektových jednotek. Těch je v nástroji několik a podílejí se významnou měrou na kvalitě zvuku. Jedná se zejména obvody symfonického chorusu a chorusu, které jsou řešeny ještě klasickým způsobem tj. se zpožďovacími linkami typu CCD. Podívejme se desky nástroje a to efekt symfo chorusu a chorusu. Rozdíl v zapojení efektů je pouze v použití jiných zpožďovacích obvodů s různou délkou zpoždění. V zapojení jsou použity jako trojfázové generátory obvody typu YM60800 a jako generátory taktu obvody TG03290. Ve vlastních zpožďovacích jednotkách chorusu pak obvody YM348B resp. YM351B, které později nahradily obvody MN3004 (zpoždění 2,5-25,6 msec) a MN3006 (zpoždění 0,32-6,4 msec), které jsou též uvedeny ve schématu nástroje. Jedná se o zpožďovací linky s dobou zpoždění řádu jednotek až desítek msec vhodných právě pro tyto efekty. V každém efektu jsou tři tyto obvody zapojené trojfázově, což umocňuje a přibližuje realitě např. zvuky nástrojů string. Je zde i spousta dalších speciálních obvodů, což je ale již nad rámec tohoto článku. Zajímavé je, že jako dozvuk je použitá klasická pružinová jednotka zajišťující plynulé doznívání zvuku. Pravděpodobně v té době nebyly k dispozici vhodné obvody s dlouhou dobou zpoždění, nebo byly pružiny použity účelově, neboť umožňují plynulé doznívání zvuku. Nástroj disponuje též klasickým vibrátem s možnosti zpožděného náběhu. Dále např. efektem tremolo na bázi osvitu čtyř žárovek a dalšími efekty. Zajímavý je klasický rotační mechanický efekt typu leslie s jedním reproduktorem vyzařujícím dopředu a to trochu atypické konstrukce, poháněný motorem umožňující simulaci varhan Hammond. Při použití klasického externího boxu leslie se dvěma rotačními reproduktory lze nástroje typu Hammond imitovat téměř věrně, což dokazují i videa na webu. Součástí je též 4 kanálový výkonový zesilovač s reproduktory vyzařující dopředu a do stran. Ovládání hlasitosti zvuku je možné mj. nožním regulátorem s možností spouštění dalších efektů. Vše napájí dostatečně dimenzovaný transformátor a stabilizátory napětí. Vnitřní provedení působí promyšleně, úhledně, vše propojené kabelovými svazky a konektory s možností přístupu ke všem deskám po odklopení rámů, na kterých jsou tyto upevněny a s možností jejich jednoduché výměny.
Vyzkoušel jsem si hru na tento nástroj. Zvuk je plný a barevný v nejrůznějších polohách. Klávesy odpovídajícím způsobem reagují na podněty, kontakty jsou klasické z pružného materiálu a nevykazují žádné poruchy ani vynechávání. Ovládací prvky nástroje (tlačítka a krátké potenciometry - i po tak dlouhé době nevykazují známky chrastění) jsou dobře rozmístěny a umožňují nastavit velké množství zvukových barev včetně rytmických doprovodů, které téměř věrně imitují zvuky reálných nástrojů. Ovládání rytmické sekce a doprovodů je intuitivní a vše funguje tak jak má. Zapojením efektů chorus, leslie a pružinového dozvuku je výsledný zvuk barvitější a to zejména v případě smyčcových nástrojů. Dokonalé ovládnutí nástroje a prozkoumání všech možností by vyžadovalo ale delší čas, který jsem bohužel neměl.
Různé ukázky hry na tento nástroj je možné zhlédnout na webu, kde někteří varhaníci předvádějí neskutečné výkony při hře klasických melodií. Občas se tyto nástroje a podobné nástroje objeví na aukčních serverech. Jejich cena není dnes již závratná. Zájem ale asi nebude příliš velký a to s ohledem na velkou hmotnost a "zvukové omezení", které je poplatné době vzniku nástroje. Dnes se požadují "moderní" zvuky, které již tento nástroj bohužel nenabízí, nehledě na obtížný převoz. Stejně ale nástroj D-85 zůstane klasikou a chloubou mnohých varhaníků, kteří ho vlastní. Prohlédněte si proto konstrukční řešení nástroje téměř 40 let starého a posuďte, jak pokročila miniaturizace obvodů při porovnání s vnitřním zapojením např. nástroje PSR-520 od Yamahy, zde též uveřejněného samozřejmě s modernějšími zvuky.

Technické údaje:
Typ: Yamaha Electone D-85
Rok výroby: cca 1980
Výkon: 2x30W, 2x60W
Napájení: 220 V/50 Hz
Příkon: 480 W
Rozměry: 119 x 75 x 104 cm
Hmotnost: cca 115 kg
Vybavení: viz ovládací manuál nástroje
Dokumentace: návod na obsluhu a servisní manuál dostupné
Výrobce: Yamaha - NIPPON GAKKI CO.,LTD., JAPAN (na štítku nástroje)
Pro czechkeys
Zdeněk Hošek
1.8.2016