Listopad 2014

Vermona Piano Strings

30. listopadu 2014 v 15:19 | najvrtson |  Nástroje zahraniční výroby
Vermona Piano Strings (1978 - ?)
Výrobce elektronických varhan Vermona, VEB Harmonikawerke z Klingenthalu v NDR v roce 1978 obohatil svoji nabídku o nástroje Vermona Piano a Vermona Piano Strigs. Zatímco první jmenovaný byl specializován na simulaci perkusivních zvuků, tedy klavíru, cembala atd., druhý a zde popisovaný nástroj byl navíc doplněn sekcí pro simulaci smyčcových nástrojů. Oba byly patrně zamýšleny jako doplněk k varhanám.
Vermona Piano Strings je plně polyfonní elektronický hudební nástroj založený na stejném principu jako elektronické varhany této značky, kdy jsou generovány tóny nejvyšší oktávy a soustavou frekvenčních děličů dále získávány tóny oktáv nižších. Zvuk je dále zpracováván statickými filtry a přiřaditelnými efekty typu chorus/flanger. Celý nástroj je umístěný v dřevěné skříni, vrchní kryt je z hliníkového plechu polepeného černou koženkou. Jednotlivé funkce jsou ovládány tahovými (respektive výkyvnými) potenciometry a navzájem se vybavujícími izostaty. Napájí se ze střídavé sítě 220V.
Klaviatura nástroje má rozsah 61 kláves (F - F) bez rychlostní a tlakové citlivosti, které jsou do výchozí polohy vraceny pružinami. Pod každou klávesou jsou tři drátkové kontakty sloužící jednak k sepnutí, ale také k vybití kondenzátorů ovládajících jednoduché obálky náběhu a dozvuku. Signál z kontaktů je snímán sběrnicemi ze slitiny stříbra. Klaviatura je poměrně měkká, léty se stala trochu hlučnější, ale hlavně díky oxidaci mezi kontakty a sběrnicemi dost nespolehlivá. Tento jev je dobře známý z varhan Vermona a u tohoto nástroje může mít kromě nesepnutí tónu ještě vliv na nekontrolovatelnou délku dozvuku a další nepříjemné jevy. Čištění běžnými prostředky nezabírá a sběrnice i kontakty je nutno leštit mechanicky.
Sekce Percussion obsahuje tři typy zvuků a to: Piano, Clavichord a Spinet. Zatímco Piano je odfiltrovaný signál bez obsahu vyšších harmonických, Clavichord a Spinet mají naopak odfiltrovány nižší harmonické a výsledný zvuk těchto dvou registrů se liší jen málo. Všechny tři zvuky lze navzájem směšovat a získat tak zvuk o různém obsahu harmonických složek. Perkusivním zvukům lze přiřadit efekty Slow (pomalý chorus), Chor 1 (pomalý flanger, nebo to aspoň tak zní) a Chor 2, velmi rychlý chorus s velkou hloubkou změny. Také je možno zmáčknutím tlačitka Direct použít zvuk bez efektů. Kolébkovým přepínačem napravo od izostatů je možné perkusivním zvukům přiřadit dlouhou obálku dozvuku (Sustain), tuto funkci je možné také ovládat připojeným pedálem.
Sekce Strings obsahuje také tři typy zvuků: Cello, Viola a Violine, které se opět liší pouze stupněm uzavření horní a dolní propusti, ale všechny, stejně jako zvuky perkusivní, bohužel hrají v jediné stopové výšce odpovídající asi 4'. Zvuky mají pomalejší náběh a lze je opět směšovat. Efekty v sekci Strings jsou: Fast (rychlé vibrato), Chor 1 a Chor 2 obdobné jako u perkusivních zvuků. Zatímco aproximace piana a cembala je celkem zdařilá, smyčcové nástroje se svým předlohám podobají jen ve velice hrubých rysech.
Zvuky pian a smyčců nelze navzájem mísit. Kromě pedálu Sustain a výstupu Jack 6,3 mm nemá nástroj žádný další terminál. Pokud by se někomu zdálo, že nástroj s takto omezenými možnostmi je jednoduchý, mohu jej vyvést z omylu, zapojení této Vermony je velice komplikované a opravy na ní vyžadují cit v rukou a dobrý zrak. Můj nástroj potřeboval zásah odborníka a tak jsem jej svěřil p. Hůlkovi z Dolních Černůtek, který provozuje servis těchto nástrojů. Díky tomu je nástroj funkční a v rámci svých možností a konstrukce opět použitelný.
Vermona Piano Strings určitě nebude nikdy patřit mezi klasiku v oblasti String Synthesizers, takový Siel Orchestra (neboli ARP Quartet) zní podstatně lépe a věrohodněji. Pokud ale chcete vyčnívat a pokud seženete tento nástroj za rozumnou cenu (což je tak asi darem nebo do symbolických 1000 korun), získáte hezký kus nábytku, který zní opravdu velmi odlišně od průměru.