Prosinec 2013

Piano Resonet 4 podruhé (+ videoukázka)

31. prosince 2013 v 14:23 | Najvrtson |  Muzeum - nástroje
Elektrofonické piáno Resonet 4


Tento nástroj je na těchto stránkách již několik let popsán jako Resonet prototyp (zde). O prototypu lze ovšem patrně hovořit v případě nástroje s dřevěným víkem, který na fotografii v původním článku drží v rukou p. Janků. Zatím se mi podařilo zjistit existenci čtyř kusů, přičemž ony tři zbývající jsou si podobnější. Jednak se zásadně změnil tvar rámu nástroje, jednak vrchní kryt je, nebo byl (pokud se zachoval) vyroben z hliníkové ho plechu. Vzhledem k předpokládané výrobě alespoň malé série těchto pian, použiji zde názvu Resonet 4, jak je uvedeno v knize ing. Milana Guštara Elektrofony. Jeden z dochovaných kusů se mi díky panu Jiřímu Nazarovovi dostal do rukou k zevrubnému vyzkoušení a tak jsem se rozhodl nástroj detailněji popsat na nafotit.
První dojem je, že nástroj je roztomilý, maličkaté klávesy, dřevo a kov nesoucí stopy ručního opracování, zkrátka duch dob minulých, tedy pocit, jaký máme, pokud si například hrajeme se starým lampovým přijímačem.
Na "sucho" tedy bez připojení k zesilovači je slyšet zvuk jen velmi potichu, neboť nástroj samozřejmě nemá ozvučnici. Pro dosažení tónu ve slyšitelné hladině je potřeba většího úderu do klávesy díky konstrukci mechaniky popsané níže. Složitější hra na takovýto nástroj je téměř nerealizovatelná.
Skříň nástroje je sklížena z prkének z tvrdého dřeva, spodní deska je překližková.


První celek namontovaný do skříně je klaviatura s kladívkovou mechanikou. Princip mechaniky je velmi jednoduchý: Konec klávesy nadzvedá kladívko, které na konci pohybu narazí do struny. To znamená, že pokud se udeří málo, kladívko nedosáhne vrcholu dráhy a strunu nerozezní. V praxi to omezuje dynamiku hry a rychlost opakování tónu je daná gravitací a rychlostí odrazu kladívka od struny. Kladívka nástroje jsou dvojího typu, jednak s plochým vrchem, jednak klínovitého tvaru, vždy navrchu polepená kůží. Na fotografii je také patrné kovové závaží v každém kladívku. Kladívka je možno nastavit do požadované polohy vůči struně natáčením drátku, na kterém jsou nalepena (viz obrázek níže). Zpětný pohyb klávesy zajišťuje pružina.


Mechanika je přes nitě spojena s dusítky, umístěnými na společné liště, která je seshora přišroubována na rámu struníku. Dusítka jsou nitěmi nadzvedávána, jejich zpětný pohyb zajišťují tvarové pružiny z tenkého drátku. Tvar samotných dusítek se nijak neliší od tvaru plochých kladívek, pouze jsou místo kůže polepena plstí. I u dusítek je možné nastavení přesné polohy vůči struně stejným způsobem jako u kladívek.


Rám struníku je svařen z ocelových plných profilů a je na tento typ strun a velikost nástroje skoro až příliš těžkopádný. Struny jsou na jednom konci upevněny malými kolíčky v otvorech, na druhé straně jsou navinuty na ladicích kolících. Ke kolíkům jsou vedeny ve dvou výškách, protože nástroj má čtyři snímače vždy dva a dva pro každou "vrstvu" strun. Struny jsou navinuty bez jádra, tedy vypadají jako pružiny. Toto řešení má dvě naprosto podstatné výhody: Díky větší hmotě oproti stejně krátkým klasickým strunám je takto dosaženo daleko delšího dozvuku a zároveň je nástroj daleko méně citlivý na rozladění například rázem díky menšímu tahu a větší pružnosti strun.


Snímače jsou elektromagnetické, navzájem spojené do série. Mají vždy jedno dlouhé jádro, vinutí je zajištěno bočnicemi patrně z celuloidu a svrchu přelepeno lepicí páskou. Jejich výstup je u popsaného kusu veden do svorkovnice ke které byla připojena šňůra patrně s banánky, nyní pro účely zkoušení byl připojen kabel s koncovkou Jack 6,35 mm.


A nakonec jak to vlastně hraje: Zvuk nástroje připomíná opravdu piano. Vliv na to má nejen princip samotný, ale nejspíš i netypický druh strun. Na druhé straně nástroj dost brumí. Trochu se to zlepší montáží hliníkového krytu (proto zřejmě výrobce upustil od dřevěného). Jak jsem se již zmínil, na malé klávesy s nutností razantnější hry není možná složitější hra. Navíc má každý tón jinou úroveň hlasitosti a každý i jinou barvu zvuku. Seřízení mechaniky do provozního stavu je dost složité a díky konstrukci asi nebude nástroj příliš spolehlivý.

Videoukázka:


Závěrem bych rád poděkoval panu Jiřímu Nazarovovi za důvěru a zapůjčení nástroje k otestování.


Efekt Ibanez FL-9 Flanger

9. prosince 2013 v 22:04 | Zdeněk Hošek |  Ostatní
Efektové zařízení Ibanez FL9 Flanger

Dnes trochu odbočíme od klávesových nástrojů a podíváme se na jeden z přístrojů, umožňující efektování signálu. Proč ho zde vlastně popisuji? Lze ho totiž použít k efektování signálu zde popisovaných elektronických varhan nebo kytar a tak svým způsobem zapadá do koncepce těchto zařízení. Zde uvedený přístroj Ibanez FL9 Flanger je původní originál Ibanez z 80.tých let minulého století. Tento flanger byl hojně využíván v jedné zábavové skupině hrající poprock, posléze při domácí hře na varhany. Velmi se osvědčil a dodal zvuku novou dimenzi. Přesto že je starý přes 30 let, nevykazuje dnes žádné vady a po připojení do cesty signálu bez problému efektuje. Ve výstupním signálu však vykazuje zvýšenou hladinu šumu. Po příčině jsem ale nepátral, možná by pomohla výměna některých IO, spíše je to vlastnost přístroje daná použitým IO MN3207 a nízkou taktovací frekvencí při nejdelším zpoždění. Zpracování signálu je čistě analogové. Zařízení obsahuje analogovou zpožďovací linku, pomocí které lze nastavit efekt v širokém rozsahu a to ovládacími prvky na panelu. Lze ovládat rychlost modulace - SPEED, hloubku modulace -WIDTH, zpětnou vazbu - REGEN a míru zpoždění - DELAY TIME. Použitá zpožďovací linka umožňuje zpoždění v řádu max. jednotek až desítek msec (cca 10 - 50 msec). Výsledný efekt je příjemný a teplý. Nejlepší zvukový vjem lze dosáhnout při efektování nástrojů s vyššími harmonickými tj. nástrojů typu string nebo kytary nejlépe dvanáctistrunné. Pokud efektujeme již zmíněné smyčcové nástroje, lze s dalším efektem např.delay vytvořit zajímavé smyčcové plochy. Lze docílit i klasický efekt chorus s různou mírou modulace či zpoždění nebo zvláštní efekty se zpětnou vazbou pomocí knoflíku "regen" tj. až po hutný flange.
I dnes lze tento efekt zakoupit a to jeho přesnou repliku, i když cena není právě lidová. Pokud se podíváme na technické provedení, tak vše je uloženo v tuhém odlitku z lehké slitiny kovu. Povrch je lakován žlutou barvou. Celkově lze říci, že celá řada těchto efektů je tvarem a provedením velmi povedená. Přístroj slouží primárně jako nožní efekt, tzn. že ho vypínáme a zapínáme pomocí spínače. Efekt před použitím nastavíme pomocí čtyř ovládacích prvků na horním panelu. Zde je také umístěna červená LED dioda indikující zapnutý efekt. Na levém a pravém boku je vstupní a výstupní konektor typu jack 6,3 mm. V čele je napájecí konektor k připojení externího trafa se ss napětím 9V. Napájet lze i pomocí 9V destičkové baterie umístěné v přístroji. Krabičku lze ale umístit i na panel varhan a přepínat ručním stlačením plochy spínače. Vzhledem k tomu, že přepínání signálu je elektronické (FET tranzistor), nejsou ve výstupu žádné rušivé zvuky. Jak již bylo uvedeno, při přepnutí na efekt se pouze mírně zvedne hladina šumu při max. zpoždění, což lze ale eliminovat vhodným nastavením nebo ořezáním na korekcích mix. pultu.
Elektronika přístroje je uložena na jedné desce s plošným spojem. Potenciometry, které ani dnes nechrastí, jsou propojeny vodiči s deskou. Hlavním obvodem tj. zpožďovací linkou je zde IO typu MN3207 společně s taktovacím generátorem typu MN3201. Dále jsou použity IO typu TL022 sloužící k zesílení signálu či jako dolní propusti. Je zde použito i několik tranzistorů. Deska je poměrně hustě osazena. Dokumentace k přístroji je běžně dostupná včetně desky s plošným spojem a i dnes lze amatérsky toto zařízení postavit. Bohužel obvod MN3207 bude zřejmě stále obtížněji dostupný.
Lze říci, že tato řada efektů byla na svoji dobu velmi povedená a jelikož mnozí z nás stále preferují při hře analogový zvuk, tak se tento efekt i dnes znovu vyrábí. Já tento efekt již nevyužívám, neboť k dispozici jsou jiná zařízení na digitální bázi s mnoha efekty společnými v jedné skříni, i když někdy ho z nostalgie stejně zapojím. Tento přístroj je jedním z řady efektů firmy a to např. AD9-analog delay, CS9-chorus a další zejména pro kytaristy. Vše včetně dokumentace i ukázek lze nalézt na webu. V příloze několik foto originálu FL9 Flanger od firmy Ibanez.
Technické údaje:
Dokumentace dostupná na webu
Přípojné konektory: IN, OUT - Jack 6,3, ext. napájecí konektor
Indikátor efektu: LED dioda
Zpoždění: cca 10 - 50 msec
Ovládací prvky: Speed, Width, Regen, Delay Time, Efekt ON-OF
Napájení: 9V - destičková baterie nebo ext. zdroj 9V ss
Rozměry: délka 124mm x šířka 74mm x výška 53mm
Hmotnost: 570 g
Pro Czechkeys 1.12.2013
Z.Hošek