Leden 2011

Digitální dozvukové zařízení Tesla AOS 095 ( DDL1000)

22. ledna 2011 v 14:36 | Zdeněk Hošek |  Muzeum - přídavná zařízení

Digitální dozvukové zařízení Tesla AOS 095 ( DDL1000)


aos4

      Toto dozvukové zařízení bylo vyráběné v bývalé Tesle Vráble a navázalo tak na dobrou tradici páskových dozvuků vyráběných u nás dříve. Cena se pohybovala kolem 9.000,- Kč a nebyla tedy zrovna lidová. Bohužel ale jiná zařízení
pro běžné hudebníky kromě Vermony k dispozici nebyla.
Zpoždění zvuku probíhá na čistě elektronickém principu a tak odpadají problémy s mechanickými prvky a opotřebením pásku. Bohužel oproti páskovému dozvuku má zařízení jen jeden zpožděný
výstup a dozvuk nemusí být ideálně plynulý. Pro hudebníky a zvukaře ale byl k dispozici přístroj, který umožňoval vytváření různých efektů jako echo či delay s různou dobou nastavení a to se zpožděním od 2 až 512 ms a s možností plynulého nastavení od 0,5 až 2 od pevné hodnoty. Dále vytváření nových efektů chorus, flanging, doubling apod. s různou rychlostí a hloubkou modulace. Zařízení lze použít pro efektování zvuku, zpěvu, kytary, varhan atd., zapojit ho lze přímo v cestě signálu, či do efektové smyčky mix. pultu či komba a využít tak různé možnosti v úpravě zvuku. V tomto přístroji byly použity výhradně součástky od výrobce Tesla a zapojení je koncipované jinak než např. tehdy dovážený konkurenční dozvuk firmy Vermona DEG 500. V dozvuku Tesla jsou pro převod analogového signálu na digitální využity 8-mi bitové převodníky MDAC08C a digitální signál je zpožďován paralelně v pamětech MHB4116, což jsou dynamické paměti RAM
16Kx1 bit bohužel
vyžadující tři odlišná napájecí napětí. Dozvuk Vermona využívál jednobitový převod a sériové zpoždění signálu,což bylo hodně používané v různých zahraničních konstrukcích. Lze říci že zapojení Tesly není jednoduché, ale s použitím servisní dokumentace, logické sondy, osciloskopu a dalších přístrojů pro opravy nf techniky je možné závady dobře identifikovat. Zařízení obsahuje analogovou a digitální část. Jak již bylo uvedeno jsou využity běžné součástky z Tesly, dnes možná některé obtížněji sehnatelné o to však v různých výprodejích levnější, např. MHB4116 za cenu 2-5,- Kč. Jako operační zesilovače jsou použity např. MAA741, MA1458 apod. V digitální části např. MAB311, MAC198, dále pak např. MH 7493, 7400 apod. V napájecím zdroji je použitý transformátor na jádře C a zdroj tak dává v případě zkratu velmi měkké napětí. Občas je trochu více slyšet, což by však vyžadovalo jeho důkladnou impregnaci. Zdroj dává tři různá napětí pro napájení IO a to kladná i záporná.
Princip zařízení je zřejmý z přiloženého blokového schematu. Signál postupuje analogovými obvody,
kde je zesilován a směšován, dále postupuje na analogově digitální převodník, digitální signál je zpožďován v pamětech, dále je zpožděný signál převeden opět na analogový a smíchán s původním. Současně lze signál modulovat pro vytváření různých efektů, vypínat či cyklit v pamětech a obracet fázi. Součástí je i indikátor vybuzení. Z pohledu oprav lze snad vytknout to, že výrobce neosadil IO zejména na digitální desce do objímek a tak výměna těchto obvodů je značně ztížena, neboť deska je oboustranná a spoje zejména mezi pamětmi jsou velmi jemné. Na analogové desce, kde to není až tak potřeba jsou některé IO v objímkách osazeny. Dost častou vadou je též zkrat v tantalových kondenzátorech na digitální desce a najít závadu znamená postupně všechny nahradit novými. Bohužel po tolika letech se však nějakým závadám nelze divit.
Elektronika je komplet vestavěná do plechové skříně a po demontáži horního a dolního plechového dílu je dobře přístupná. Na bok v přední části lze přišroubovat úchytné prvky a namontovat tak zařízení do normované skříně spolu s dalšími efekty či přístroji používanými zvukařem. Ovládací prvky jako tlačítka a potenciometry jsou soustředěny do přední části, kde lze i připojit vstupní a výstupní jacky. V zadní části jsou kruhové 5-ti kolíkové konektory a konektory dálkového ovládání. Na přiložených foto je patrná konstrukce celého přístroje vč. ovládání.
Lze konstatovat že konstruktérům Tesly se podařilo na svoji dobu vyvinout poměrně zdařilé zařízení.
Bohužel autor článku získal toto zařízení již s nějakou poruchou a tak zatím nebylo možné odzkoušet
vlastnosti v provozu. Dle technických parametrů a zejména deklarovaných odstupů rušivých napětí by
však vlastnosti měly být dobré. Škoda že výroba byla v podniku ukončena, neboť slibná součástková
základna v podobě nových pamětí a rychlých převodníků dávala předpoklady k vývoji a konstrukci
dalších digitálních dozvuků. Toho jsme se ale bohužel již po roce 1990 nedočkali a tato zařízení byla
až na malé vyjímky nahražena dovozem ze zahraničí. Autorovi není známo kolik těchto zařízení bylo
vyrobeno. Dnes je však i o tyto přístroje stále zájem a pokud se objeví ve výprodeji jsou ihned
prodána, neboť jako alternativa k zahraničním jsou levné a svůj účel např. pro začínající muzikanty bohatě splňují. Postupně ale zřejmě skončí tak jako další výrobky té doby v soukromých muzeích, neboť nová zařízení mají mnohem lepší výbavu pro efektování zvuku. Bohužel na webu se o tomto zařízení případný zájemce nic nedozví a tak nezbývá než čerpat z dostupné servisní dokumentace
event. z vlastních zkušeností s konkrétním přístrojem.

Technické údaje:
Funkční vlastnosti: digitální dozvukové zařízení
Efekty: echo, delay, reverb, chorus, flanging, doubling, repeat apod.
Celkové zpoždění signálu: 1 - 1024 ms
Zpoždění pevné: 2 - 512 ms
Zpoždění plynulé: 0.5 - 2x od nastavené pevné hodnoty
Modulace efektů: mod. signál 0,1 - 10 Hz, hloubka 0 - 100 %
Napájení: 220 V/50 Hz +- 10%
Příkon: cca 12 W
Vstupní napětí: HIGH 5 mV, max. 300 mV
                         Nom. LOW
100 mV, max 6 V
Vstupní impedance: MIGH
47 kOhm
                                 LOW
220 kOhm
Výstupní napětí nom.: 1 V/1 kOhm
                          max.
3 V/1 kOhm
Vstup, výstup: 3x kon. 5-kolík DIN vzadu, 2x kon. jack 6,3 vpředu, 2x ovl. kon. jack 6,3 vzadu
Frekvenční charakteristika: přímý signál
20 Hz - 20 kHz v pásmu 2 dB
                                            zpožděný signál
20 Hz - 10 kHz v pásmu +1 až -3 dB
Odstup od rušivých napětí: přímý signál 80 dB
                                            zpožděný signál 65 dB
Činitel harmonického zkreslení: přímý signál: 0,3 % v pásmu 63 Hz -5 kHz
                                               zpožděný signál: 0,5 % při 1 kHz
Osazení polovodiči: IO - 67x, tranzistor - 12x, dioda - 40x                                                                                                                                                      
Ovládací prvky: viz
foto
Provedení: viz foto
Rozměry: 482,5 x 51 x 321 mm
( š x v x h )                                 
Hmotnost: cca 4 kg
Návod na obsluhu, schema, servisní dokumentace: dostupné
Výrobce: Tesla Vráble n.p., Československo
Typ: AOS095 (DDL1000)
Výroba: kolem roku 1988 - 1992

Pro czechkeys Zdeněk Hošek
15.1.2011
aos1
aos2
aos3
aos5
aos6
AOS7
aos8
aos9
aos10
aos11
aos12
aos13
aos14