Září 2010

Dozvukové páskové zařízení Tesla AOS 191 ( Studioecho)

15. září 2010 v 21:16 | Zdeněk Hošek |  Muzeum - přídavná zařízení
Dozvukové páskové zařízení Tesla AOS 191 ( Studioecho)
aos1
Toto zařízení vyráběla zhruba od roku 1982
Tesla Vráble a nahradilo tak oblíbené Echolany AZK895 z Tesly Pardubice. Později bylo inovováno ještě další verzí AOS 192 ( Studioecho-A), kde byly provedeny změny v ovládacích prvcích ( náhrada otočných regulátorů za tlačítka a snížení počtu snímacích hlav ze čtyř na tři). Změnu prodělal částečně i přední panel a byly změněny ovládací knoflíky. Upraveno bylo i zapojení přístroje. Funkční vlastnosti u obou verzí jsou však podobné. Tato zařízení byla v minulosti
hojně využívána k úpravě zvuku a i dnes jsou stále vyhledávána, neboť jsou relativně levná a při použití vhodného pásku, resp. kazety s páskem lze dosáhnout zajímavých efektů při přijatelném odstupu rušivých napětí. Přístroj se zapojuje nejlépe do efektové smyčky mixážního pultu, možné je i přímé připojení ke zdroji signálu s využitím efektové cesty. Bohužel další přístroje na podobném tj. mechanickém principu se u nás již ke škodě hudebníků nevyráběly. Tyto přístroje byly a jsou nezbytným doplňkem při hudebních produkcích, neboť umožňují změnit charakter
zvuku v různých prostředích, dodat zvuku dojem prostoru, dodat nástrojům bez efektových jednotek
přídavné efekty a lze využít i dalších možností.
Princip zařízení je jednoduchý. Vstupní signál je zesilován a
pomocí záznamové hlavy nahráván na magnetofonový pásek. Vybuzení pásku je kontrolováno ručkovým indikátorem tak, aby nedošlo k přebuzení pásku a tím ke zkreslení signálu. Velikost vybuzení pásku lze nastavit. K zaznamenanému signálu je přimícháván předmagnetizační kmitočet. Zaznamenaný signál je snímán čtyřmi snímacími hlavami. Úroveň signálu jednotlivých snímacích hlav je rovněž nastavitelná.Signál dále prochází přes korekční zesilovač s možností korekce signálu. Přímý a zpožděný signál je slučován a vyveden na výstupní konektor. Různým nastavením snímacích potenciometrů ( ozvěna a delay) lze docílit různých délek ozvěn a zpoždění. Velké množství kombinací je umožněno zejména díky čtyřem snímacím hlavám.
V tomto přístroji byly nově použity integrované obvody typu MAA503 a to na pozicích snímacích, korekčních a výstupních zesilovačů. Pro indikaci vybuzení pásku je použit ručkový indikátor buzený
též integrovaným obvodem. Mazací oscilátor je tvořen tranzistorem KF507 s možností nastavení
předmagnetizačního proudu na záznamové hlavě. Zdroj napájecího napětí obsahuje klasický diodový můstek se stabilizací zenerovými diodami pro napájení IO a oscilátoru. Jako transformátor jsou využity statorové plechy motoru. Pro snímání a záznam vč. mazání záznamu jsou použity dnes již obtížně sehnatelné půlstopé hlavy. Jejich osazením se snižuje výskyt
výpadků signálu při použití horších pásků či při jeho znečištění, kdy nedoléhá celým svým profilem. Celá elektronika je umístěna na dvou deskách s plošnými spoji umístěných pod panelem. Zde je též umístěn motor přístroje.
V zařízení je buď využita jednoduchá krátká smyčka o délce 51 cm nebo kazeta s páskem o délce
cca 30 m, která umožňuje snížit opotřebení pásky a prodloužit tak dobu jeho výměny. Páska je uložena ve speciální kazetě, kdy je na obvodu kazety vtahována dovnitř a u středu vytahována. Důležité je používat doporučený pásek, neboť může dojít k rychlému opotřebení pásku, nebo což je horší k rychlému opotřebení hlav s ohledem na vyšší rychlost pásku a tím i větší otěr. Vhodnější jsou proto pásky se silnější magnetickou vrstvou. Rozdíl ve znečištění páskové dráhy byl zaznamenán i při použití rozdílných sérií pásků jednoho výrobce firmy BASF. Důležité je rovněž provedení spoje pásku tak aby při přejezdu přes hlavy nedocházelo k lupancům. Ideální je proto šikmý spoj provedený v originálním zařízení na střih a lepení pásků. To je však již dnes trochu problém, neboť získat vhodnou lepící pásku na provedení spoje tak aby byl pružný a dobře držel, je velmi obtížné. Můžeme zde tedy trochu experimentovat a jako slepku použít pásek zbavený magnetické vrstvy a ten slepit
vhodným lepidlem, kterých je dnes na trhu velké množství. Nebo použít vhodných vysoce přilnavých
pásek s lepidlem nastříhaných na šířku pásku.
Celé zařízení bylo montováno do plechové skříně, která je lakována oranžovou nebo tmavošedou
barvou. Na horní straně jsou odklápěcí dvířka umožňující přístup k páskové dráze. Na přední straně jsou umístěny ovládací prvky, na zadní straně jsou vstupní a výstupní konektory, napájení a pojistka. Důležitým ovládacím prvkem na předním panelu je vypínač ovládání posuvu pásku, kdy je po stlačení tlačítka oddálena přítlačná kladka od hřídele motoru a tím dojde k zastavení posuvu pásku. Nesmí se zapomenout oddálit kladku od hřídele po odpojení napájecího napětí, neboť pak může po delší době dojít k vytlačení drážky do gumového obložení kladky, která je dnes rovněž obtížně sehnatelná. Poškození kladky se projeví nepříjemným tremolem ve zvuku nebo boucháním.
Autor článku vlastní funkční přístroj, který při používání vhodných pásků vykazuje dobré vlastnosti a umožňuje docilovat zajímavých efektů. Je samozřejmě nutné častěji čistit páskovou dráhu,
samotné hlavy a přítlačnou kladku vhodným čistícím prostředkem s ohledem na vyšší rychlost pásku
a tím jeho rychlejší opotřebení. Nezbytná je i kontrola opotřebení pásku. Bohužel se přístroj dnes
nepoužívá a jako mnoho produktů minulé doby skončí zřejmě v soukromém muzeu. Další doplňující informace ve stylu historického testu lze získat v časopisu Muzikus 4/2010, kde jsou popisovány další vlastnosti tohoto přístroje. Vlastní provedení
přístroje ukazuje několik přiložených fotografií. Z dnešního pohledu nelze na přístroji nalézt zásadní chyby a jeho vlastnosti budou dány způsobem přenosu signálu přes magnetofonový pásek, kdy se určitá míra šumu bude vždy projevovat a je dána magnetickými vlastnostmi pásku, i když by byla provedena výměna IO za nízkošumové. Je to i jedna
z možností dnešní inovace, ale asi již nemá význam se jí zabývat. Trochu problematické se jeví bílé
plastové napínací kladky, kde po letech dochází k opotřebení vnitřního otvoru kladky a tím k nepřesnému vedení pásku. Opotřebení se projevuje ale i u gumové přítlačné kladky přestože má
bronzové pouzdro. To je ale dáno zřejmě vyšším přítlakem k hřídeli motoru. Magnetofonové hlavy se
příliš neopotřebovávají, neboť pásek není dodatečně přitlačován jako u klasických magnetofonů.
Kolmost hlav lze seřizovat nastavovacími šrouby a hlavy mají lehce demontovatelné stínící kryty.
Kazeta na pásek je speciální konstrukce a ve vnitřním prostoru je otočná část na kuličkových ložiscích,
kde je uložena rozhodující délka pásku.
Dnes jsou tato zařízení nahrazována digitálními přístroji. Ani v Tesle se kdysi tento vývoj nezastavil a byl vyvinutý podobný přístroj pod typovým označením AOS 095.To je ale již jiná historie která bude zmíněna v jiném článku.V zahraničí bylo podobných páskových zařízení vyvinuto velké množství což lze zjistit prohledáním webu. Mnohé přístroje jsou i dnes velmi ceněné a dokonce i používané a můžeme to směle říci i o tomto dnes již klasickém přístroji z bývalé Tesly Vráble.


Technické údaje:
Funkční vlastnosti: páskové dozvukové zařízení
Napájení: 220 V/120 V - 50 Hz
Příkon: cca 50 W
Vstupní napětí pro plné vybuzení pásky: 3mV/47kOhm
Výstupní napětí při plném vybuzení pásky: 250 mV/10kOhm
Vstup, výstup: 2x konektor 5-kolík DIN
Magnetofon. páska: Basf Pes 36, Scotch 3M 157
Vhodné smyčky: Agfa PE 21 LP
Délka smyčky: 51 cm
Kazeta: cca 30 m pásku
Rychlost pásky: 29 cm/sec +- 15 %
Kolísání rychlosti: max 1,5 %
Mazací kmitočet oscilátoru: 70 kHz
Interval ozvěn: 80 - 300 ms
Délka dozvuku: plynule nastavitelná pro každou hlavu
Frekvenční charakteristika: přes pásku 50 Hz - 12,5 kHz v pásmu +- 6 dB
Tónové korekce - přímý kanál: 40 Hz +- 14 dB
16 kHz +- 14 dB
Záznamový proud: 450 mikroA
Předmagnetizační proud: 4mA
Mazací kmitočet: 70 kHz
Odstup cizích napětí: -50 dB
Osazení polovodiči: IO - 10x MAA503, tranzistor - 1x KF507 , dioda - 4x KY132/50, 5x KA261,2x KZ260/20
Magnetofonová hlava snímací: 4x ANP908
Magnetofonová hlava nahrávací: 1x ANP909
Magnetofonová hlava mazací: 1x ANP914
Ovládací prvky: viz
foto
Provedení: viz foto
Rozměry: 435 x 110 x 260 mm
( š x v x h )
Hmotnost: cca 8 kg
Návod na obsluhu, schema, servisní dokumentace: dostupné
Výrobce: Tesla Vráble n.p., Československo
Typ: AOS191
Výroba: od roku 1982

Pro czechkeys Zdeněk Hošek
20.7.2010
aos2
aos3
aos4
aos5
aos6
aos7
aos8
aos9
aos10
aos11
aos12
aos13
aos14