Syntetizér Antares (Aktualizováno)

1. prosince 2009 v 22:43 | Milan Guštar a Zdeněk Hošek |  Muzeum - nástroje
Syntetizér ANTARES (1978)
V roce 1978 postavili Miroslav Kasper, Michal Eben a Jaromír Vítek v československém Výzkumném ústavu rozhlasu a televize (VÚRT) monofonní syntetizér Antares.
Má tříoktávovou klaviaturu (c-c) a veškeré ovládací prvky jsou vlevo od ní. Zvukové obvody tvoří jeden VCO, jeden VCF a jeden VCA. VCO vytváří signály pila, trojúhelník, sinusovka a puls, které lze míchat pomocí čtyř posuvných potenciometrů. VCF je BPF s dvojitým RC článkem T ve zpětné vazbě, který se přelaďuje tranzistorem FET zapojeným namísto jednoho z odporů. VCF má vlastní generátor obálky AD s nastavitelnou délkou fáze Decay. Generátor obálky pro VCA pracuje v režimu AR s nastavitelnými fázemi Attack i Release, nebo v režimu AR, kdy lze nastavit pouze délku fáze Decay. LFO generuje modulační signál se sinusovým průběhem. Dřevěná skříň mí rozměry 88 X 24 X 11 cm. Nástroj váží cca. 8 kg.
Nístroj následoval Antares II, oba byly vyvinuty pro podnik ČSHN, do sériové výroby se však bohužel nedostal. Získalo jej několik nahrávacích studií (studio Československého rozhlasu a Československé televize)
Text byl převzat z knihy Elektrofony s laskavým svolením autora M. Guštara, kterému také děkuji za fotografii přístroje a zadního panelu.
Další a podrobnější informace dodal Zdeněk Hošek, kterému patří můj vřelý dík za obětavost a podporu celým těmto stránkám!

Syntetizér Antares

Tento článek je přepisem příspěvku uveřejněného ve sborníku přednášek " Elektronické hudební nástroje " ,pořádaných na dni nové techniky v Hořovicích v říjnu 1979. Autorem publikované přednášky byl Ing. Jaromír Vítek z tehdejšího Výzkumného ústavu rozhlasu a televize. Z článku na téma " Studiové syntezátory a aplikace některých elektronických obvodů v malých klávesových hudebních syntezátorech " jsem vybral pasáž týkající se právě syntetizéru Antares. Přestože byl tento
klávesový nástroj vyvinut a vyroben v prototypu kolem roku 1978, do výroby se bohužel nedostal,
přestože by obohatil trh právě s těmito nástroji, které tehdy chyběly. Je zřejmé že pro profesionální využití by nástroj asi vhodný nebyl. Zajímavé bylo rovněž zapojení jeho obvodů, které se lišilo od klasických obvodů syntetizérů té doby. Pro případné znalce mohu zapojení dále okomentovat, neboť se dochovalo i zapojení nástroje. Je zřejmé že dnes se již jedná o přístroj vhodný spíše do muzea. Škoda že autoři nástroje nepřispěli svými poznatky o vývoji těchto nástrojů a době ve které vše probíhalo. Bylo by to jistě zajímavé čtení. Bohužel ani následovník Antares 2 , přestože byl vyvinut a vyroben v několika exemplářích, se do výroby nedostal. Pokud by byl zájem, je možné popsat i tento nástroj, neboť poměrně rozsáhlý rozbor parametrů byl popsán v časopisu " Rozhlasová a televizní technika " z roku 1981. Je škoda že svými postřehy a nahrávkami nepřispěl majitel Antaresu 2 ( viz foto ). Bylo by zajímavé poslechnout si jak hrál nástroj té doby srovnatelný s Minimoogem. Věřím že autor článku bude k přepisu shovívavý, neboť dnes se jedná o materiály mající spíše historickou a studijní hodnotu a je ale zajímavé se s nimi seznámit i dnes.
Část příspěvku na téma syntetizér Antares - přepis článku bez komentáře a bez úprav textu.
Studiové hudební syntezátory jsou vesměs velmi rozsáhlá a drahá zařízení určená pro specializovaná zvuková pracoviště. Aby bylo možné přiblížit realizaci syntetického zvuku i ostatním zájemcům z řad jednotlivců, začaly se také vyrábět malé klávesové hudební syntezátory s menším rozsahem a nižší cenou. V současné době vyrábí takovéto syntezátory řada zahraničních firem. Aby bylo možno uspokojit i zájemce v ČSSR, byl ve Výzkumném ústavu rozhlasu a televize vyvinut pro oborový podnik Československé hudební nástroje syntezátor " Antares".
Hudební syntezátor " Antares " je jednohlasý syntezátor stolního provedení s klávesnicí o rozsahu tří oktáv s možností posunu o +- 1 oktávu. Je napájen ze sítě 220 V, 50 Hz a jeho výstup se připojuje ke vstupu zesilovače o citlivosti asi 100 mV. Je vestavěn v dřevěné skříňce, veškeré ovládací prvky má
umístěny na horním panelu vlevo od klávesnice, na zadním panelu jsou pouze pojistková pouzdra a
potenciometry nastavitelné šroubovákem. Po elektrické stránce je tvořen komplexem obvodů a funkčních celků, které si dále popíšeme:

Klávesnice syntezátoru "Antares"

V syntezátoru "Antares" je použita tříoktávová klávesnice se dvěma řadami kontaktů pod klávesami. Jedna řada kontaktů je připojena na odporový dělič a slouží k řízení výšky tónu. Druhá řada kontaktů, zapínajících se následně po první řadě, slouží k řízení vzorkovacího obvodu a generátorů obálek. Odporový dělič je napájen ze zdroje stejnosměrného proudu 0,6 mA a je uzemněn
přes obvody hrubého a jemného posuvu ladění.

Vzorkovací obvod

Vzorkovací obvod je zapojen mezi klávesnicí a generátorem a slouží k udržení ladícího napětí od
puštění jedné klávesy až do stisknutí jiné klávesy. Na vstupu vzorkovacího obvodu je zapojen posuvný
potenciometr, kterým se nastavuje časová konstanta efektu glissando.

Generátor

Základním obvodem syntezátoru je generátor. Skládá se z exponenciálního převodníku, generátoru pily a obvodů pro tvarování výstupního napětí. Exponenciální převodník převádí lineárně
klesající napětí ze vzorkovacího obvodu na exponenciálně rostoucí proud pro ladění generátoru pily. Do odporového děliče tohoto generátoru se rovněž přivádí napětí pro vytváření efektu vibrato. Pilové
napětí je vedeno na dvoucestný usměrňovač, který mění pilu na trojúhelníky, které jsou pomocí dvou
diod dále upravovány na průběh podobný sinusovce. Výstupní napětí generátoru je tvořeno syntézou
čtyř průběhů, impulzů vzniklých derivací pily, pily, trojúhelníku a sinusovky / zkreslení asi 5 %/. Obsah jednotlivých složek ve výstupním signálu se řídí posuvnými potenciometry.

Filtr

K úpravám barvy zvuku je v syntezátoru " Antares " užito pásmové propusti s dvojitým T-článkem ve zpětné vazbě tranzistoru. K ovládání filtru je určena souprava čtyř vybavovacích tlačítek. Jedním tlačítkem se filtr vypíná, zbývající tlačítka spínají různé způsoby ladění filtru.

Zesilovač

K ovládání amplitudy signálu syntezátoru slouží napěťově řízený zesilovač osazený tranzistorem,
který je emitorem připojen na zdroj proudu. Signál z kolektoru tohoto tranzistoru postupuje přes emitorový sledovač a posuvný regulátor výstupního napětí na výstupní konektor.

Generátor vibráta

Generátor vibráta poskytuje na svém výstupu sinusové napětí o kmitočtu 3 … 13 Hz. Wienův
článek generátoru je laděný dvojitým potenciometrem.

Generátor obálky filtru

Generátor obálky filtru vytváří při každém stisknutí klávesy, pokud není držena jiná klávesa, impuls s přibližně lineárním náběhem a exponenciálním doběhem. Výstupním impulzem z tohoto generátoru se ladí filtr, čímž vzniká efekt wa-wa neboli kvákání.

Generátor obálky

Řídící napětí pro zesilovač dodává generátor obálky. Je to pasivní obvod tvarující výstupní impulzy z klávesnice. Po stisknutí klávesy nabíhá výstupní napětí generátoru obálky z hodnoty asi
-3 V do hodnoty +0,7 V a po puštění klávesy opět dobíhá do hodnoty -3 V, přičemž doby náběhů a doběhů jsou nastavitelné pomocí potenciometrů. Nastavením pomocí tlačítka lze rovněž dosáhnout toho, že po rychlém náběhu následuje bezprostředně doběh. Tvar perkusního impulzu nezávisí na době
držení klávesy. Jsou-li při stisknutí žádané klávesy drženy i jiné klávesy, impulzy nevznikají.

Napáječ

Pro napájení obvodů syntezátoru je potřeba celkem pět různých napětí: +20V, +10V a -10V stabilizovaných a +16V a -16V nestabilizovaných. V napáječi je použit síťový transformátor TVS Dubnica 9WN661231, na jehož sekundáru jsou střídavá napětí 12V a 24V. Střídavé napětí 24V se jednocestně usměrňuje a stabilizuje zenerovou diodou na +20V. Střídavé napětí 12V se rovněž jednocestně usměrňuje a to na +16V a -16V. Tato napětí se dále stabilizují tranzistorovými stabilizátory na +10V a -10V.
Na závěr je nutno zdůraznit, že při vývoji syntezátoru " Antares " šlo především o dosažení nízké prodejní ceny. Jeho využití bude především v malých amatérských souborech pro zvýraznění interpretace populární hudby. Do budoucna se potom počítá i s výrobou složitějších typů, určených pro náročnější zájemce.
Tolik tedy přepis části přednášky na téma "Antares". Doufejme, že se najde nějaký vlastník nástroje, který nástroj detailně nafotí a dá foto k dispozici dalším zájemcům. Dále zde uvádím jeden
z dobových dokumentů, týkající se nástroje Antares. Bohužel kopie trochu nejasná a dnes si již nepamatuji z kterého časopisu pochází a tak pokud by někdo vlastnil lepší podklady nechť se ozve.
Několik technických parametrů nástroje:
Klávesový rozsah: 3 oktávy ( C - c ), monofonní
Rozměry: 880 x 240 x 110 mm
Hmotnost: 8 kg
Napájení: 220V 50Hz
Zvukové obvody: 1xVCO, 1xVCF, 1xVCA, 2x gen. obálek AD,1xS and H, 1x vibráto
Osazení: 23x tranzistor (3x KF521+ 1x KC510+ 1x TR15+ KC,KF,KSY), 2x IO (WSH220 + MAA741), dioda křemíková 25x, 1x LED, 1x termistor
Ovládání nástroje: viz popis nebo foto
Schema nástroje: dostupné
Výstup: 1x konektor DIN
Pro czechkeys Zdeněk Hošek
20.2.2011
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.