Únor 2009

Efekt Phaser Zdeňka Hoška

9. února 2009 v 22:51 | Zdeněk Hošek |  Amatérské konstrukce

Efektové zařízení pro hudební nástroje - "phaser"

Příkladem dalšího amatérského zařízení na efektování zvuku je dále popisovaný přístroj produkující efekt typu " phaser". V minulosti ani tato jednoduchá zařízení nebyla běžně dostupná a tak se stavěla amatérsky.
Efekt produkovaný popisovaným zařízením lze srovnat s efekty získanými zařízením " Small Stone" firmy
Elektro Harmonix, které je vysokým standartem v této kategorii efektů dodnes ceněným.
Princip zařízení spočívá v napodobení barvy zvuku pohybujícího se zdroje. Dochází jednak k Doplerově
jevu tj. ke změně výšky tónu a dále ke změně barvy tónu. Příkladem změny zvuku může být např. přelet nízkoletícího letadla nad pozorovatelem. Zajímavější i z pohledu zvuku je jistě využití obvodů typu CCD,
tím se ale dostáváme k jiným efektům typu flanger což není předmětem této konstrukce.
Konstrukce těchto zařízení lze nalézt i v literatuře. Fázovací články jsou vesměs tvořeny dvěma nebo čtyřmy stupni. Vyskytují se ale i konstrukce s více články. Fázovací stupeň je tvořen buď tranzistorem nebo
integrovaným obvodem a dále několika odpory a kondenzátorem. Důležitým článkem je proměnný rezistor,
který je buď tvořen fotoodporem ovládaným společnou žárovkou pro několik článků nebo tranzistorem typu MOS řízeným napětím. Dále zařízení obsahuje modulační oscilátor s nastavením rychlosti rozmítání
jednotlivých stupňů. Součástí je dále vstupní zesilovač a slučovací zesilovač. Toto zařízení obsahuje jako
hlavní obvody IO typu MAA741 a tranzistory MOS KF521 výrobce Tesla. Dnes by se dala použít většina
běžně dostupných obvodů.
Pokud se v krátkosti vrátíme do historie tak podobná konstrukce byla použita i ve varhanách Vega, kde
konstruktér použil žárovkou ovládané fotoodpory a to u čtyř fázovacích stupňů. Zajímavostí u této jednotky,
kromě plynule nastavitelné rychlosti, byl i tzv.synchro phasing, kdy došlo pouze k jednomu přeladění v rámci stisku klávesy. Žárovka se tedy rozsvítila a pohasla.
Konstrukce zařízení odpovídá době tj. kolem roku 1980-88. Zařízení bylo používáno při hře na varhany
a dodávalo zvuku zejména smyčcovým sekcím zajímavější rozměr. Je použitelné i pro hru na kytaru, zejména pro dvanáctistrunnou. Součástky jsou umístěny na plošném spoji, krabička byla vyrobena z
kuprextitu a spájena v rozích, čistě opracována a lakována. Součástí jsou dále ovládací prvky a to rychlost
rozmítání, přepínače vypnutí efektu a změna barvy zvuku , vstupní a výstupní jack konektory a napájecí
konektor. Vzhledem k použitým IO, muselo být napájení symetrické. Proto i zdroj není součástí konstrukce a lze vzhledem k malému odběru proudu použit i ploché baterie v malé skříňce, které vydrží velmi dlouho.
Dnes jsou podobná zařízení vestavěná do krabiček ovládaných vesměs nožním spínačem, kdy lze operativně měnit barvu zvuku, rovněž konstrukce by dnes zřejmě neobstála. Je však dalším připomenutím doby, kdy se podobná zařízení musela vyrábět amatérsky a někdy to bylo velice zajímavé a objevné.
Další možné konstrukce lze nalézt v radioamatérských časopisech a lze je poměrně jednoduše postavit.

Technické údaje:
Efekt: produkuje efekt typu phaser
Rozměry: 180 x 90 x 45 mm
Hmotnost: cca 0,4 kg
Osazení polovodiči: 7 x tranzistor,6 x integrovaný obvod, 1 x LED
Ovládání: rychlost rozmítání, přepínání efektu, barva efektu, vstupní a výstupní konektory, nap. Konektor
Výrobce: amatérský výrobek
Konstrukce: Zdeněk Hošek
Dokumentace: běžně dostupná, upravená
Rok výroby: 1988
Dokumentačně zpracováno: 1.2.2009