Červen 2008

Delicia Chorus

30. června 2008 v 23:19 | Najvrtson |  Muzeum - nástroje
Delicia Chorus (1972 - 1976)
Delicia Chorus jsou elektronické varhany ve spinetovém provedení. Jejich zapojení je identické jako u varhan Delicia S102, liší se pouze přidaným efektem Wah-Wah, ovládaným druhým pedálem a vestavěným 15 W zesilovačem a reproduktory. Bližší popis je převzat z knihy Elektronické hudební nástroje a jejich obvody. Za naskenování a zaslání děkuji p. Zdeňku Hoškovi, stejně jako za fotografie nástroje, jehož majitelem je Imrich Papcún ze Slovenska. Fotografie druhého nástroje zaslala paní Marie Pincová, které tímto také děkuji.
Harmonika Hořovice - historie nástrojů Delicia

11. června 2008 v 22:16 | Zdeněk Hošek |  Historie
Stručná historie továrny na hudební nástroje v Hořovicích.
Tato stručná historie mapuje zejména oblast klávesových nástrojů, přestože v továrně v Hořovicích byl prováděn vývoj a výroba i jiných hudebních nástrojů a zařízení, zejména kytar, reprodukčních soustav, efektových zařízení a dalších doplňků s tím souvisejících.
Hořovice jsou malé městečko ležící zhruba 60 km od Prahy ve směru na Plzeň a to pár kilometrů od dálnice D5. O areálu si lze udělat představu z přiložených foto.
Vše začalo kolem roku 1886 panem Slavíkem, který začal výrobu akordeonů v Hořovicích. Později převzal výrobu Josef Kebrdle ( nar. v Podluzích r. 1892 - zemřel v Praze r.1941), továrník a obchodník jež byl zakladatelem továrny na výrobu harmonik v Hořovicích. Byl vyučeným hudebním nástrojařem u firmy Slavík v Hořovicích a absolvoval též praxi v Kutné Hoře při výrobě varhan. V roce 1910 odjel do Vídně, kde se seznámil s výrobou harmonik. Po 1. světové válce otevřel v Hořovicích dílnu na výrobu harmonik. Dílna měla až 80 zaměstnanců. Otevřel i prodejnu s harmonikami v Praze ve Vodičkově ulici. Probíhala i úzká spolupráce s dalším výrobcem harmonik a to firmou Hlaváček.Po jeho smrti převzali továrnu dědicové.
Po znárodnění po roce 1946 přešla výroba pod hlavičku n.p. Harmonika pod generálním ředitelstvím ČSHN v Hradci Králové, které sdružovalo i další výrobní podniky na výrobu hudebních nástrojů. V rámci tohoto GŘ byl prováděn i vývoj a zavádění nových typů harmonik, varhan a kytar do výroby. Vedoucím vývojového pracoviště byl pan Josef Růžička. Toto pracoviště bylo zrušeno 1.1.1975 a bylo převedeno do VHJ Tesla, kde probíhal další vývoj elektroniky některých typů varhan. Později byla továrna přejmenována na Delicia a kolem 90.tých let pak výroba probíhala pod firmou Bohemia - Musico. Po otevření zahraničních trhů v 90.tých letech bylo obtížné udržet technologický krok se zahraničím. Na náš trh se dostávaly nástroje, kterým výrobky z Hořovic jen těžko mohly konkurovat. Firma se dostala do kunkurzu, radikálně snížila počet zaměstnanců a zrušila kompletně výrobu klávesových nástrojů - varhan. Převzala ji následně firma Elpro - Delicia, která však měla své aktivity zejména v jiných oblastech. Po privatizaci zůstaly v areálu dvě firmy, které pokračují v tradici výroby hudebních nástrojů - kytar a harmonik, i když již v menších prostorách. Výrobu kytar provádí firma NBE Corp. (New Bohemian Electric Corporation) zhruba s 25 zaměstnanci a ve výrobě harmonik pak pokračuje firma Akordeon Servis - Zdeněk Koutný, která je přímým nástupcem značky Delicia (Akordeon servis vlastní práva na tuto značku). Firma funguje zhruba od roku 1991 a zajišťuje výrobu a generální opravy harmonik všech druhů, ladění, povrchové úpravy a další práce na akordeonech. Je zde rovněž ke zhlédnutí unikátní muzeum historických akordeonů a harmonik pana Koutného.
Pokud se vrátíme k samotné továrně, tak ta byla na svoji dobu dobře technologicky vybavena i s ohledem na to, že v rámci výroby hudebních nástrojů je nutná celá škála technologických operací.Továrna byla vybavena skladem dřeva,rozlehlou sušárnou a kotelnou. Hlavní třípatrová budova byla nově postavená. Každé patro mělo rozlohu zhruba 1800 m2 a obsahuje kompletní zázemí pro výrobu vč. vody, kanalizace, WC, topení a el. energie. V těchto prostorách byla soustředěná výroba jako lisovna kovových dílů, lisovna plastů, lakovna, dřevoobráběcí dílna, elektro dílna, montážní dílny, lakovna apod. Byl zde i útvar vývoje a obchodní oddělení. V areálu byly i další pomocné budovy. Továrna zajišťovala zaměstnanost velkému počtu lidí z širokého okolí.
Vzhledem k tomu že část produkce se vyvážela i na západní trhy měla továrna přístup k devizovým prostředkům a tím i možnost investovat do nových technologií v rámci GŘ ČSHN Hradec Králové. Vývoj nové elektroniky varhan s ohledem na součástkovou základnu TESLY a obvodů v tehdejším RVHP však trochu pokulhával za světem což se projevilo v 90.tých letech, kdy již tyto výrobky nebyly konkurence schopné. Továrna měla i své pobočné závody, které pro ni zajišťovaly výrobu dalších dílů.
V oblasti výroby klávesových nástrojů byly v Hořovicích vyráběny následující typy elektronických varhan jejichž výčet nemusí být úplný, neboť některé typy se do výroby ani nedostaly. Znalci místních poměrů mohou tento výčet doplnit a tak rozšířit znalosti o této jistě zajímavé oblasti z historie továrny. Vývoj některých nástrojů např syntetizérů probíhal i na jiných pracovištích např ve VURT v Praze a Harmonika dodávala některé díly např. klávesnici apod. Bohužel tyto typy se do výroby rovněž nedostaly.

Následující výčet nemusí být úplný, rovněž rok výroby je nutné brát vzhledem ke sporadickým
informacím za informativní.
V oblasti klávesových nástrojů byly vyráběny následující typy:

1960 - Klaviphon - Elektrofonický klávesový nástroj
1962 - Dulcia - Elektrofonické elektronkové varhany
1966 - Combo 1P - Tranzistorové elektronické varhany s pedálem
1967 - Combo H - Elektronické varhany
1968 - Combo 2P-6 - Spinetové koncertní varhany
1969 - Combo 2K - Spinetové koncertní varhany křemíkové
1969 - S101, S102 - Elektronické varhany
1969 - Chorus - Elektronické varhany v dřevěné skříni
1972 - Fénix - Přenosné dvoumanuálové tranzistorové varhany
1972 - Sonáta - Tranzistorové spinetové varhany
1975 - Delicia Electra - Elektrofonický akordeon
1979 - Vega - Elektronické dvoumanuálové varhany s el. bubeníkem a pedálem
1980 - Vega 2 - Elektronické varhany v dřevěné skříni
1980 - Antares - Tříoktávový syntetizér (do fáze vývoje)
1980 - Antares 2 - Tříokávový syntetizér (do fáze vývoje - zvukově jako Minimoog)
1980 - Delicia Mini - Tříoktávové mini varhany
1982 - Delicia Mini 2 - Tříoktávové mini varhany
1986 - Delicia HT 37-D - Elektronické varhany tříoktávové (malé klávesy)
1986 - Delicia HT 49 Yvetta - Elektronické varhany čtyřoktávové (malé klávesy)
1987 - Delicia HT 61-BD - Elektronické varhany pětioktávové s bubeníkem a doprovodem
1990 - Delicia Solton P150 - Elektronické varhany dvoumanuálové s bubeníkem (ve
spolupráci se Solton)
1992 - Delicia Solton K160 - Pětioktávový syntetizér s MIDI (ve spolupráci se Solton)

Dnes, jak již bylo napsáno, pokračují ve výrobě hudebních nástrojů dvě firmy. Ostatní budovy
jsou postupně obsazovány jinými firmami, které mají aktivity v jiných oblastech. Několik
fotografií mapuje areál bývalé továrny, která ve své době byla jednou z dobře zavedených firem v našem hospodářství.

Za sepsání této historie, jakož i za veškerou obětavou pomoc děkuji p. Zdeňku Hoškovi.

Delicia S 102

11. června 2008 v 14:30 | Najvrtson |  Muzeum - nástroje
Delicia S 102 (1972 - 1974)
Delicia S 102 vyráběná v letech 1972 až 1974 vznikla změnami popsanými níže z původního modelu S 101. Zároveň s modelem S 102 byl vyráběn typ Chorus ve spinetovém provedení s vestavěným zesilovačem, reproduktory a přidaným efektem Wah-Wah.
Za fotografie děkuji p. Jaromíru Jírovi a za popis pocházející z kniky Elektronické hudební nástroje a jejich obvody děkuji p. Zdeňku Hoškovi.